Výňatek z knihy Roberta T. Kiyosakiho:  BYZNYS PRO 21. STOLETÍ

Nejde o příjmy: jde o aktiva, která příjmy generují. 

Není divu, tolik lidí hodnotu síťového marketingu nechápe: I mnozí z těch, kdo se na něm aktivně podílejí, vlastně  plně neporozuměli hodnotě toho, co drží v rukách.
Lidé chtějí slyšet, kolik peněz si za měsíc vydělají, protože uvažují způsobem typickým pro sektor Z nebo či S. Uvažují totiž o doplnění či nahrazení svých stávajících příjmů, jež jim plynou se sektoru Z nebo S. Ale v tom hodnota síťového marketingu nespočívá.
Problém s pravidelnými výplatami je ten, že je to neuvěřitelně omezený zdroj příjmů a dokonale lineární proces. Pracuj hodinu, vyděláš dolar, pracuj dvě hodiny, vyděláš dva dolary. Záleží to jen na vás, takže toho můžete kdykoli nechat. Jak jsem již řekl, je to past. Většina lidí to instinktivně cítí, ale domnívají se, že cesta z té pasti vede přes vyšší výplatu. Jenže vyšší výplata nezmění onu základní skutečnost, že jste na svůj příjem vázaní. Ve skutečnosti často dojde k tomu, že vyšší výplata tuto závislost ještě upevní. V sektorech M a I nejde o to zvýšit svůj příjem, jde v nich o to opatřit si aktiva, která příjmy generují.  

Vlastnit podnik znamená mít aktivum. Tím, že budujete síťový marketing, učíte se nejen řadu životně důležitých dovedností, ale zároveň si pro sebe vytváříte skutečné aktivum. V zaměstnání pracujete jen na výplatu. V síťovém marketingu namísto toho, abyste pracovali na výplatu, vytváříte aktivum – své podnikání – a takové aktivum generuje příjmy.
Proč trávit desítky roků, nejlepší léta svého života, prací na něčem, co není aktivum? Nebo ještě jinak, přesněji: proč vytvářet aktivum někoho jiného a ne své? 

V síťovém marketingu nejde o prodej výrobků ani o získání příjmu!!!

V síťovém marketingu není hlavním cílem prodej výrobků, ale vybudování sítě lidí, kteří prezentují stejné výrobky či služby ostatním. Smyslem není, abyste vy nebo někdo jiný prodali hodně zboží, smyslem je, aby hodně lidí bylo samo sobě nejlepšími zákazníky, aby obsloužilo obstojný počet klientů a přivedlo do sítě další lidi, kteří budou ochotni dělat totéž.

V síťovém marketingu nejde o to získat větší příjmy, ale o to vytvořit si aktiva. 

Lidé si při síťovém marketingu osvojují dovednosti a rozvíjejí u sebe vlastnosti, které by nejspíš jinak vůbec nezískali.
A zde několik klíčových dovedností, které přináší praktické vzdělávání v síťovém marketingu:
– sebevědomé vystupování
– překonávání obav, pochybností a nedostatku sebedůvěry
– překonávání strachu z odmítnutí
– komunikační dovednosti
– schopnost jednat s lidmi
– schopnost organizovat si čas
– zodpovědnost (skládání účtů)
– oblékání jako cesta k úspěchu
– schopnost stanovit si praktické cíle
– schopnost zacházet s penězi
– umění investovat

O síťovém marketingu s oblibou říkáme, že je to obor, ve kterém „vyděláváte, zatím co se vzděláváte“.

Síťový marketing je praktická škola pro lidi, kteří se chtějí naučit spíš praktické dovednosti podnikatele než dovednosti zaměstnance.